NEKSTEN s.r.o., Staré záhrady 3, Bratislava - Ružinov 821 05
+421 948 400 181


Komplexný servis klientom


NEKSTEN s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie komplexných outsourcovaných riešení pre klientov, predovšetkým z oblasti automobilového priemyslu. Sme špecialistami na analýzy a úpravy materiálov a produktov podľa požiadaviek zákazníka, s podporou vlastných integrovaných riešení. V rámci našich komplexných outsorcovaných riešení klientom ponúkame komplexné efektívne zabezpečenie manažmentu procesov chemických a odpadových materiálov, ktoré sú súčasťou výrobného procesu.

 

Našim klientom ponúkame: 


  • Komplexné, samostatné zastrešenie zverených procesov, riadené skúsenými špecialistami      NEKSTEN s.r.o.;
  • 24 hodinový klientský servis;
  • Prípravu podkladov a projektovej dokumentácie, potrebných pre zdokumentovanie objednaných činností;
  • Špecifikáciu časového plánu implementácie objednaných činností;
  • Prínos pre klienta v podobe skúseností získaných implementáciou a optimalizáciou u iných klientov;
  • Eliminovanie náročných, jednorázových investícií na strane klienta;
  • Zvyšovanie produktivity výrobného procesu klienta, komplexným zastrešením pracovných pozícií alokovaných na nevýrobné aktivity;
  • Detailný pravidelný reporting zastrešených procesov, s využitím nášho interného systému riadenia kvality alebo štandardných reportingových zostáv klienta, na základe jeho požiadaviek;
  • Pravidelnú analýzu výsledkov outsourcovaných procesov, s definovaním nezhodných stavov a nápravných opatrení;
© 2013 Copyright NeksTen s.r.o.. All Rights Reserved. 
Created: G66 s.r.o.
 

NEKSTEN s.r.o.,
IČO: 45 470 383,
OR ved. Mestkým súdom Bratislava III, odd. Sro., vl. 158474/B.,
Sídlo: Staré záhrady 3, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
info@neksten.sk, www.neksten.sk