NEKSTEN s.r.o., Staré záhrady 3, Bratislava - Ružinov 821 05
+421 948 400 181


Komplexný servis klientom


NEKSTEN s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie komplexných outsourcovaných riešení pre klientov, predovšetkým z oblasti automobilového priemyslu. Sme špecialistami na analýzy a úpravy materiálov a produktov podľa požiadaviek zákazníka, s podporou vlastných integrovaných riešení. V rámci našich komplexných outsorcovaných riešení klientom ponúkame komplexné efektívne zabezpečenie manažmentu procesov chemických a odpadových materiálov, ktoré sú súčasťou výrobného procesu.

 

 

 
Spoločnosť NEKSTEN s.r.o. vznikla v roku 2013 s cieľom reflektovať na stále rastúci dopyt klientov po komplexných riešeniach v oblastiach, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň expertízy a profesionálneho outsorcingu procesov.
Našim cieľom je poskytovať komplexnú podporu klientom už vo fáze návrhu riešení, cez ich realizáciu, až po následnú precíznu analýzu a odporúčania pre ich ďalšiu optimalizáciu. Našou pridanou hodnotou pre klienta je vysoko profesionálna klientska podpora prostredníctvom kvalifikovaných špecialistov a moderných softvérových riešení pre riadenie, monitorovanie a archivovanie procesov. Disponujeme špičkovými zariadeniami od renomovaných výrobcov, ktoré spĺňajú požiadavky a normy najnáročnejších zákazníkov.  

 

© 2013 Copyright NeksTen s.r.o.. All Rights Reserved. 
Created: G66 s.r.o.
 

NEKSTEN s.r.o.,
IČO: 45 470 383,
OR ved. Mestkým súdom Bratislava III, odd. Sro., vl. 158474/B.,
Sídlo: Staré záhrady 3, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
info@neksten.sk, www.neksten.sk